Loại Mua vào Bán ra
CAD 20298.69 20769.4
CHF 22392.33 22865.44
EUR 27838.72 28312.85
GBP 32191.35 32805.82
JPY 208.82 213.88
THB 672.4 701.16
USD 21200 21246